GTC

Våra Elixir-produkter har utvecklats för att behandla alla hudtyper: anti-aging, återfuktande, aknebenägen, med olika formuleringar.

Ingående av försäljningsavtal, kundkonto och samtyckesförklaring

 1. Ingående av försäljningsavtalet:Den visuella representationen av en produkt i onlinebutiken utgör inte ett fast och juridiskt bindande erbjudande utan en icke-bindande elektronisk katalog. Detta är en inbjudan från Q-Thera International S.till r.jag kunden att i syfte att ingå ett köpeavtal utfärda ett juridiskt bindande erbjudande. Kunden kan genom att trycka på knappen "Lägg i varukorgen" välja produkter för efterföljande beställning. Genom att trycka på knappen "Köp nu" lämnar kunden ett bindande och juridiskt bindande erbjudande om varorna som finns i kundvagnen för ingående av ett försäljningsavtal till Q-Thera International S.till r.jag Genom att lägga en beställning accepterar kunden formellt att dessa villkor utgör en integrerad del av försäljningsavtalet. Q-Thera International S.till r.jag kommer att bekräfta mottagandet av kundens beställning skriftligen (vanligtvis via e-post). Denna bekräftelse ska under inga omständigheter utgöra godkännande av beställningen av Q-Thera International S.till r.jag Det tjänar endast till att informera kunden om att Q-Thera International S.till r.jag tog emot beställningen väl. Försäljningsavtalet bildas först när Q-Thera International S.till r.jag skickar de beställda varorna till kunden eller att en uttrycklig bekräftelse på beställningen har meddelats honom, kommer det datum som sparas att vara det första av dessa fakta. Alla beställningar kommer att behandlas och utföras exklusivt av Q-Thera International S.till r.jag

 1. Kundkonto:Innan du gör en beställning i nätbutiken måste kunden tillhandahålla all personlig information som behövs för att göra beställningen. Kunden kan, efter eget val, antingen ange sina uppgifter en gång för den aktuella beställningen (utan registrering), eller skapa ett kundkonto (med registrering). Med skapandet av ett kundkonto kommer kundens personuppgifter att sparas och tillgängliga för varje efterföljande beställning. Genom att skapa ett kundkonto samtycker kunden till att tillhandahålla korrekt och fullständig information. Tillgång till kundkontot är endast möjlig efter att ha angett ett individuellt lösenord, som kunden väljer. Kunden är skyldig att säkerställa sekretessen för sitt lösenord och förbinder sig att inte lämna ut det till tredje part. Innan beställningen skickas har kunden möjlighet att, genom att kontrollera de sammanfattade kontraktsuppgifterna, notera eventuella fel och rätta till dem. Personlig åtkomst och kunddata överförs under beställningsprocessen på ett säkert sätt via Internet med SSL-protokoll (Secure Sockets Layer Software), certifierat av Thawte Server Certification Authority.

Webbplatsen www.elixircosmeceuticals.eu och andra system är skyddade mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring och spridning av personuppgifter som samlats in med hjälp av tekniska åtgärder och organisatörer.Q-Thera International S.till r.jag åtar sig att behandla sina kunders personuppgifter i enlighet med lagen, för att säkerställa deras strikta konfidentialitet och att inte överföra dem till tredje part, vare sig det är gratis eller mot vederlag.

Priser, transportkostnader och betalningsvillkor

 1. Alla priser som anges i webbutiken är bruttopriser i euro (€) och inkluderar den mervärdesskatt som gäller på beställningsdagen. Eventuella transportkostnader är gratis. De priser och skattesatser som gäller vid den tidpunkt då kunden gör beställningen är bindande.
 2. Betalning av köpeskillingen kommer att göras, efter kundens val, med kreditkort (Visa, MasterCard), Apple Pay eller via PayPal. Leverans utomlands är möjlig i följande länder: Tyskland, Österrike, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Schweiz.


Q-Thera International S.till r.jag vägrar betalning kontant eller med check och accepterar inga andra medel för elektronisk eller icke-elektronisk betalning.

 1. När ordern har validerats kommer Q-Thera International S.till r.jag förser Köparen med en faktura som hänför sig till hans Beställning som är fritt tillgänglig på hans Konto.

Leverans och äganderättsförbehåll

 1. Leveransen av de beställda varorna sker till den leveransadress som anges av kunden och som tillhandahålls av transportföretaget Byrd. Om inte annat anges i nätbutiken eller på annat sätt uttryckligen överenskommits med kunden, kommer leverans av de beställda varorna att ske, vid mottagande av betalning, inom 1-3 (en till tre) arbetsdagar efter bekräftelse av beställningen.
 2. Per arbetsdag, Q-Thera International S.till r.jag betyder alla dagar i veckan, utom lördagar, söndagar och lagliga helgdagar.
 3. Leverans av de beställda varorna sker på risk av Q-Thera International S.till r.jag Risken för förlust eller eventuell försämring av de beställda varorna kommer att överföras till kunden vid tidpunkten för leverans av den senare.
 4. De beställda varorna förblir Q-Thera International S:s egendom.till r.jag tills kunden har betalat hela det fakturerade beloppet.
 5. Vid försenad eller omöjlig leverans, trots köpekontrakt för produkten som beställts mellan Q-Thera International S.till r.jag och dess leverantörer, av de beställda varorna, Q-Thera International S.till r.jag åtar sig att omedelbart informera kunden om detta. Kunden är då fri att antingen vänta på leverans av de beställda varorna eller att frånträda avtalet. I händelse av att leverans av de beställda varorna blir omöjlig av någon annan anledning, kan avtalet sägas upp av båda parter, utan att det påverkar det fall där omöjligheten av leverans av de beställda varorna orsakas av den totala otillgängligheten av denna sista, i vilket fall försäljningsavtalet kommer att sägas upp automatiskt.

Ångerrätt

 1. Kunden har rätt att utnyttja sin returrätt, utan att ange skäl, inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet av de beställda varorna. Begäran om retur av de beställda varorna kommer att göras på följande webbplats: elixir.retur-order.com

En returetikett kommer att skickas till kunden via e-post.

 1. Av hygieniska skäl gäller ångerrätten endast varor som inte har använts och är i originalförpackning. Alla varor som används, smutsiga, skadade eller försämrade kommer att faktureras kunden.
 2. I händelse av retur, Q-Thera International S.till r.jag åtar sig att ersätta respektive kund för alla redan mottagna betalningar senast 30 (trettio) dagar från mottagandet av begäran om uttag. Q-Thera International S.till r.jag kommer att använda samma betalningsmedel som det som användes av kunden under den första beställningen. Under alla omständigheter kommer denna återbetalning inte att medföra ytterligare kostnader för kunden. Q-Thera International S.till r.jag förbehåller sig rätten att hålla inne återbetalning tills de varor som omfattas av ångerrätten har tagits emot av Q-Thera International S.till r.jag eller tills kunden har tillhandahållit bevis på leverans av varorna som är föremål för ångerrätten, kommer det datum som sparas att vara det första av dessa fakta.
 3. Kunden måste skicka eller överlämna de varor som är föremål för ångerrätten i alla fall senast 14 (fjorton) dagar från det datum då han meddelade sitt beslut att ångerrätt till Q-Thera International S.till r.jag Tidsfristen är uppfylld om kunden skickar de varor som omfattas av ångerrätten före utgången av perioden på 14 (fjorton) dagar. Även om lagen föreskriver annat, Q-Thera International S.till r.jag kommer att stå för kostnaderna som är direkt relaterade till returen av varorna. Detta gäller dock endast om kunden använder sig av returetiketten som skickas till denne via e-post via Elixirs returwebbplats.retur-order.com Kostnaderna för varje annan returmetod är kundens ansvar.

Ansvar

 1. Q-Thera International S.till r.jag kan inte hållas ansvarig för driften av datanätverk, servrar eller dataledningar till dess driftcenter, inte heller för den permanenta tillgängligheten, tillgängligheten och driften av dess onlinebutik.
 2. Varorna representerade visuellt i onlinebutiken och på www.elixirkosmetika.eu fotograferas och beskrivs med största omsorg och medvetenhet baserat på den faktiskt existerande produkten. Mindre skillnader mellan den visade produkten och den faktiska produkten utgör inte ett fel i den beställda varan. Q-Thera International S.till r.jag kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel och fullständigheten i de beskrivande texterna för en produkt, inklusive produktinformation och underhållsråd.
 3. Q-Thera International S.till r.jag informerar kunden om att han gynnas enligt artikel L. 212-1 och följande. i Luxemburgs konsumentlagstiftning om den juridiska garantin för överensstämmelse.

Garanti

Alla produkter som erbjuds av Q-Thera International S.till r.jagpå webbplatsen www.elixircosmeceuticals.eu dra nytta av den juridiska garantin enligt artiklarna 1641 och följande i civillagen. I händelse av bristande överensstämmelse med en såld produkt kan den returneras till Q-Thera International S.till r.jag som tar tillbaka den, byter den eller återbetalar den. Alla klagomål, förfrågningar om utbyte eller återbetalning måste göras via e-post inom fjorton (14) dagar efter leverans, till följande adress: support@q-thera.lu

PROCESSER OCH MEDLING

Tillämplig lag
Dessa villkor och villkor är föremål för luxemburgsk lag.

Tidigare klagomål
I händelse av en tvist, samtycker kunden till att först kontakta kundtjänst via e-post på följande adress:

I händelse av en tvist kommer parterna att göra sitt bästa för att nå en uppgörelse i godo.

Du har också möjlighet att begära hjälp av en europeisk medlare på följande webbplats: https://ec.europa.eu/
Denna fas av ett försök till uppgörelse i godo är en förutsättning för alla rättsliga åtgärder.

Behörig domstol
I avsaknad av en vänskaplig överenskommelse inom två månader från det att det första klagomålet skickades, på något sätt som gör det möjligt att fastställa datumet, ska parten på initiativ av klagomålet kan bara skriva in:

Luxemburgs distriktsdomstol, trots flertalet svarande och överklagande i garanti, utan att de klausuler som ger jurisdiktion som kan finnas på köparnas dokument kan förhindra tillämpningen av denna klausul.

Slutbestämmelser

 1. Dessa villkor och eventuella juridiska relationer mellan slutkunden och Q-Thera International S.till r.jag ingås via onlinebutiken regleras exklusivt av luxemburgsk lag. Kunden och Q-Thera International S.till r.jag håller med om att de behöriga domstolarna är de i staden Luxemburg.
 2. Q-Thera International S.till r.jag förbehåller sig rätten att ändra dessa GCUS samt konsumentinformationen när som helst, utan att meddela kunden i förväg. Kunden är föremål för CGUV och den konsumentinformation som gäller vid tidpunkten för användning av webbutiken.
 3. Om kunden inte följer dessa T&Cs och Q-Thera International S.till r.jag avstår från åtgärder mot den senare, Q-Thera International S.till r.jag kommer att förbli berättigad att vidta alla nödvändiga åtgärder varje gång kunden agerar mot dessa GCUS.
 4. Q-Thera International S.till r.jag säljer inte produkter till minderåriga. Om du är under 18 (arton) år får du endast använda nätbutiken under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare.
 5. Om någon bestämmelse i dessa villkor och konsumentinformationen är eller blir ogiltigt eller omöjlig att verkställa, ska giltigheten av de andra bestämmelserna i dessa villkor och konsumentinformationen inte påverkas.
 6. I händelse av en diskrepans, inkompatibilitet eller bristande överensstämmelse mellan den engelska versionen, den tyska versionen och den franska versionen av dessa villkor och konsumentinformation, ska den franska versionen ha företräde.